I had the opportunity to shoot an incredible woman and actress – Maria Statulova. She has several film awards, huge filmography and theater productions behind her… She is also a very positive person with a sense of humor. I love to make pictures of such legends of film and theater art… Thank you, Maria!

Имах възможността да заснема една невероятна жена и актриса – Мария Статулова. Тя има няколко филмови награди, огромна филмография и брой театрални постановки зад гърба си… Тя също е много положителен и земен човек с чувство за хумор. Обичам да правя снимки на такива легенди във филмовото и театрално изкуство… Благодаря ти, Мария!

Copyrighted Image